Při reklamačním nároku komponentu systému CR je vyžadováno prokázání (dokladujte fakturou) následujících faktů:

- odbornou montáž (dle manuálů DELPHI, VDO, DENSO a BOSCH)

- montáž komponentů na čistý motor a provedení preventivních prací, které odhalily příčinu

závady původního dílu a umožnily odstranění této příčiny

- použití originálních dílů nebo dílů prokazatelně odpovídajících originálu (v případě zn. DELPHI

se nepřipouští použití jiného než originálního palivového filtru tam, kde je jako OE filtr

montován filtr DELPHI)

Pro přijetí reklamačního nároku je vyžadováno prokázání splnění výše uvedených bodů, a

to nejlépe fakturou prokazující provedení prací. I bez prokázání odborné montáže může být Váš

reklamační nárok přijat k posouzení, ale jeho schválení bude vysoce nepravděpodobné.

 

Základní požadavky nezbytné pro přijetí a schválení reklamačního nároku (dokladujte fakturou, kde je jasně vidět provedení nezbytných předepsaných úkonů):

1 – kontrola a případné vyčištění nádrže

2 – bezpodmínečná výměna filtru paliva

3 – bezpodmínečná výměna potřebného počtu vysokotlakých trubek

4 – při výměně vysokotlakého čerpadla a vstřikovačů je zapotřebí zjistit, že se v nízkotlakém okruhu

nevyskytují magnetické piliny a v případě jejich výskytu je třeba je ze systému odstranit

5 – montáž nových či opravených dílů se musí provádět čistými nástroji v čisté dílně na umytý motor,

přičemž je třeba průběžně odstraňovat nečistoty uvolňované při demontáži a montáži komponentů

6 – závity, případně těsnící gumičky musí být před montáží navlhčeny čistou naftou nebo kalibrační

kapalinou

7 – při montáži nových vstřikovačů je bezpodmínečně třeba použít nových tepelných podložek a před montáží je třeba dokonale vyčistit plochu dosedu tepelné podložky

8 – bezpodmínečně je třeba vyčistit, lépe opravit (vyměnit) i vysokotlaký zásobník.

9 – bezpodmínečně je třeba vyměnit těsnění konektoru vstřikovače, jinak hrozí zatečení vody do

cívky (solenoidu), kde dojde ke korozi spojů a následně může dojít k přerušení cívky nebo ke zkratu

cívky na kostru vstřikovače.

 

Další nároky vyplývají z montážních manuálů DELPHI a jednotlivých značek.

 

Při reklamaci vnitřních dílů použitých při opravě čerpadel, vysokotlakých zásobníků a vstřikovačů

common rail budeme vyžadovat fotodokumentaci a výpis ze stanic AVM2-PC, CRi-PC případně CRp-PC.

Uvítáme i výpis z diagnostického systému DELPHI či DST-PC v případě značky DENSO.